آقای دکتر مسعود پسندیده فرد

دکتر مسعود پسندیده فرد دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

آقای دکتر مسعود پسندیده فرد

Dr. Masoud Pasandideh Fard

دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود پسندیده فرد در مجلات و ژورنالها