خانم خانوم آقایی

خانوم آقایی

خانم خانوم آقایی

Khanom Aghaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم خانوم آقایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول دبیرخانه کنفرانس جشنواره بین المللی برترینهای پژوهش و نوآوری (جایزه جهانی تهران) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، تهران آذر 1395