آقای مهندس سجاد جلیلیان

مهندس سجاد جلیلیان پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

آقای مهندس سجاد جلیلیان

Sajad Jalilian

پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سجاد جلیلیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی و رئیس شورا سیاست گذاری کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق دی 1395
دبیر کنفرانس کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران تیر 1396
دبیر کنفرانس کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران تیر 1396
دبیر اجرایی رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران شهریور 1396
دبیر اجرایی کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1396
دبیر اجرایی کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران آبان 1396
دبیر اجرایی دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری انجمن انرژی ایران، تهران اردیبهشت 1397
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی دبیرخانه دایمی کنگره، تهران آبان 1396
دبیر اجرایی کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی دبیرخانه دایمی کنگره، تهران آبان 1396
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران اردیبهشت 1397
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران اردیبهشت 1397
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران اردیبهشت 1397
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران- دانشگاه تهران آذر 1397
دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری دبیرخانه دائمی کنفرانس- انجمن علوم وفناوری های شیمیایی ایران، تهران-دانشگاه تهران شهریور 1397
دبیر اجرایی دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران انجمن مهندسی راه وساختمان ایران، تهران شهریور 1397
دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست انجمن انرژی ایران، تهران بهمن 1397
دبیر کنفرانس دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی) دبیرخانه دایمی کنفرانس، تهران- دانشگاه تهران اردیبهشت 1398
دبیر کنفرانس سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران تیر 1398
دبیر کنفرانس چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019) دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران آذر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysise of Tourist Potential in Esfahan Atashgah Region (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 ارائه طرح نیمکت چند کاربری برای بهینه سازی اقتصادی و رفاهی در مبلمان شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
3 ارزیابی الگوی بهینه سازی شده یک نیمکت چند کاربری برای بکارگیری در پارک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
4 اصلاح سازی عایق های رطوبتی (ایزوگام) توسط الیاف مصنوعی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
5 Border Market study (Feedback Case Study border city of Mehran) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
6 بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
7 تحلیلی بر سیاست های متراکم سازی در برنامه های توسعه شهری بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
8 ساخت بتن با مصالح بازیافتی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
9 ساخت مبلمان شهری یا بتن در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
10 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد حفظ انرژی و هماهنگی با اقلیم بر معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران