آقای مهندس منصور روشناسی

مهندس منصور روشناسی معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور

آقای مهندس منصور روشناسی

Mansour Roshansi

معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس منصور روشناسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورا سیاست گذاری کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سیستم های مدیریت شهری با تاکید بر دستیابی به حکمروایی مناسب شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران