آقای دکتر صحبت بهرامی نژاد

دکتر صحبت بهرامی نژاد فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

آقای دکتر صحبت بهرامی نژاد

Dr. Sohbat Bahraminezhad

فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صحبت بهرامی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسول کمیته محیط زیست کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 اثر گیاه پوششی لگوم و گراس برمقدار ماده خشک و ذخیره نیتروژن خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 اثر محلول پاشی آهن بر برخی صفات بنه های دختری زعفران Crocus sativusL در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
4 ارزیابی امکان کنترل شیمیایی یولاف وحشی (Avena ludoviciana ) در یولاف زراعی (Avena sativa) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
5 ارزیابی پتانسیل قارچهای جداشده ازپسماندکمپوست کشت قارچ خوراکی درکنترل بیولوژیکی قارچ عامل مرگ گیاهچه خیار Pythium aphanidermatum (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
6 القاء متابولیت های ثانویه دفاعی در یولاف بوسیله متیل جازمونات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 بررسی اثر بازدارندگی عصاره متانولی گیاه طوق علیه کپک خاکستری سیب (Botrytis cinerea) در شرایط آزمایشگاه و انبار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
8 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی اکالیپتوس (Eucalyptus sp) و اثر بازدارندگی اجزای آن علیه باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
9 بررسی اثر ضدقارچی عصاره متانولی گل گندم (Centaurea behen L.) و اثر بازدارندگی اجزای عصاره علیه قارچ Phytophthora melonis (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
10 بررسی اثر عصاره ها ی گیاهی درامکان القاء مقاومت سیستمیک علیه بیماری سفیدک پودری خیار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
11 بررسی اثرات آللوپاتیک قیاق، توق و شیرین بیان بر جوانه زنی ذرت و نخود (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
12 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف یولاف از نظر مقدار روی نسبت به تغذیه ی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
13 بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های زیره سبز (Cuminum cyminum) بر اساس صفات مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
14 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یولاف براساس صفات زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
15 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ماریتیغال با استفاده از صفات زراعی مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ماریتیغال با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی باعملکرددرهیبریدهای ذرت به کمک تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 بررسی خواص ضد قارچی عصاره های گیاهی بر علیه قارچ عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی رابطه بین صفات در ارقام و ژنوتیپ های یولاف در شرایط کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
20 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره برخی از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره خام گیاه Mentha piperita در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
22 پتانسیل ضد قارچی چند عصاره گیاهی علیه Cytospora chrysosperma عامل سرخشکیدگی گردو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 تأثیر عصاره ی میخک، سماق و گل راعی در مهار نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 تجزیه همبستگی و ضرایب علیت عملکرد دانه درهیبریدهای ذرت zea mays L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
25 خواص ضد قارچی برخی عصاره های گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
26 فعالیت بیولوژیکی چند عصاره گیاهی بر روی قارچ های بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
27 فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف میخک هندی (Synzygium aromaticum L) علیه چهار بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
28 مطالعه تاثیر غلظتهای مختلف کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای آن در گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران