خانم دکتر لیلا صاعدی

دکتر لیلا صاعدی رئیس باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان دانشگاه آزاد تهران شرق

خانم دکتر لیلا صاعدی

Dr. Leila Saedi

رئیس باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان دانشگاه آزاد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر لیلا صاعدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته نانو تکنولوژی کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق دی 1395
مسئول کمیته نانو دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران شهریور 1396
دبیر علمی کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مهر 1396
دبیرکمیته فناوری کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران آبان 1396
مسول کمیته نانو فناوری علمی دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری انجمن انرژی ایران، تهران اردیبهشت 1397
دبیر علمی کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی دبیرخانه دایمی کنگره، تهران آبان 1396
مسول کمیته نانو فناوری علمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران اردیبهشت 1397
مسول کمیته نانو فناوری علمی کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Dechlorination of PCE and TCE by nano Particles of Zero-Valent Iron Supported on Graphen Oxide Sheets (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
2 بررسی تجربی فاضلابهای صنعتی حاوی یونهای فلزی سنگین توسط ساختار نانو و نانویی اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
3 مطالعه نظری خواص ترمودینامیکی یونهای فلزی سنگین، مس (II) ، کادمیم (II) ، سرب (II) توسط ساختارهای نانو و نانویی عامل دار شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین