آقای مهندس زهرا آوجیان

مهندس زهرا آوجیان عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان

آقای مهندس زهرا آوجیان

Zahra Avajian

عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس زهرا آوجیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس نخستین همایش معماری و شهرسازی با موضوع الزامات، چالشها و راهبردهای معماری و شهرسازی سکونت گاههای کوهستانی (با محوریت اورامانات) دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، سنندج -سالن همایش دانشگاه پیام نور مرکز سنندج آبان 1395