آقای دکتر علی جهانخانی

دکتر علی جهانخانی استاد/	دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر علی جهانخانی

Dr. Ali Jahankhani

استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی جهانخانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی