آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده

دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده

Dr. Mohamad Reza Hamidi Zadeh

استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش موسسه اطلاع رسانی نارکیش، تهران اسفند 1396
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌، تهران آذر 1396
رئیس کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران اسفند 1396
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک گروه ناب-انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران دی 1389

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حبایهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
2 بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 46
3 بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
4 تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
5 راهبرد طراحی سیستم و مهندسی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 36
6 رویکرد و استراتژی های دانش آفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 1، شماره: 2
7 طراحی و تبیین مدلهای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
8 محک زنی الگوهای دانش سازمانی از طریق استقرار نظام تولید و توسعه دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 10
9 محک زنی رویکردهای طراحی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی استراتژی ها در تجارت گل و گیاه ایران (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 ارتقاءسازی مدل ارزشی برنامه کار مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
3 ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مدل بلوغ مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مورد مطالعه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
5 استراتژی توسعه بازار و مقابله با رقبا در صادرات گل وگیاه خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 اولویت بندی ابعاد ریسک ادراک شده از دید مشتریان بانکداری اینترنتی 14/01/1396 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
7 برررسی تاثیر آمیختگی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زمان بر جایگاه محوری عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 بررسی اثر بخشی الگوهای یادگیری سازمانی درارتقای کیفیت آموزشی شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
9 بررسی ارتباط میان TRIZ و کیفیت (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
10 بررسی تاثیر استراتژیهای توانمندسازی بربهره وری منابع انسانی موردمطالعه: بیمارستان گلستان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
11 بررسی تاثیر انواع نه گانه هوش بر یادگیری در سازمانهای یادگیرنده مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
12 بررسی تأثیر انواع یادگیری مدیران بر استقرارو پایداری مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
13 بررسی تأثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
14 بررسی تعیین ارتباط به اشتراک گذاری دانش با میزان خطای فنی نیروی انسانی در شرکت پیراحفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی تعیین ارتباط خطای فنی نیروی انسانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت پیراحفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
16 بررسی چگونگی ارتقای مدیریت کیفیت جامع در شرکت لوله سازی اهواز براساس مدل EFQM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
17 بررسی رابطه عملکرد سازمانی با خلق دانش مطالعه موردی: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
18 بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
19 بررسی موانع دستیابی به سازمان تندامموز در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 بررسی موانع و راهکارهای دستیابی به دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش سازمانی در مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
21 بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر تقویت توانمندی های مدیریت دانش مطالعه موردی : شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22 بررسی و تبیین الگوی موفقیت در اثربخشی مذاکرات با رویکرد پیشرانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
23 بررسی و تحلیل راهبردهای رقابتی شرکت فولاد خوزستان در مقابله با رقیبانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
24 بررسی وضعیت و نقش رسال ههای تحصیلات تکمیلی در تولید علم (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
25 برنامه های راهبردی طراحی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 تاثیر شاخص آمادگی فناورانه بر استقرار هوش تجاری در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
27 تبیین استراتژی های کسب و کار دانشی بر پایه استراتژی های توسعه دانش ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
28 تبیین الگوی موفقیت استقرار مدیریت دانش برپایه عوامل راهبردی سخت افزاری و نرم افزاری درسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
29 تبیین راهبردوسناریو تسهیم دانش برای مراکزدانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
30 تبیین رویکرد سیستمی دستیابی به مهندسی و معماری استراتژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
31 تبیین قابلیتهای هوشندی رقابتی صنایع غذایی چهارگانه کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
32 تبیین مدل آمیخته یادگیری سازمانی برای نیل به خلق دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
33 تبیین مدل آمیخته یادگیری سازمانی برای نیل به نو آوری دانشی (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
34 تبیین مدل فرایندی دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت در تفکر استراتژیک برای بهبود و تحول اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
35 تبیین نقشه جامع همکاری های سه جانبه بر پایه الگوی تخصصی گرایی بخش بندی بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
36 تبیین و ارزیابی ارتباط همخوانی شخصیت برند با تبلیغات توصیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 تحلیل طبقه بندی های محیطی برای دستیابی به مسائل استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
38 تعالی فرایند های تدریس و یادگیری از طریق تبیین تصویر ذهنی و فرایندهای ادراکی در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
39 جستجو گری ارزش آفرینی دانش سازمانی بر پایه مدل چهار محوری شهاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
40 خردورزی، عزت‌گرایی و بصیرت‌یابی (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
41 خطا، تله ها و آسیب های برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
42 دستیابی به سازمان تندآموز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
43 دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
44 راهکارهای توانمندسازی مراکز پژوهشی برای دانش آفرینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
45 رویکردی برای اندازه گیری نرخ بیکاری بخش آموزش عالی اقتصاد (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
46 شکست سازمان ها در مدیریت دانش و ارائه مدل موفق مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
47 شناسایی عوامل حیاتی هوش رقابتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
48 شناسایی موثرترین عامل فاز تهیه و تدارکات کالا دربه تاخیر افتادن پروژه های EPC شرکت های بهره بردار نفت و گاز با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
49 شناسایی نقاط ضعف و مشکلات شرکت های داخلی در اجرای پروژه های EPC صنایع نفت و گاز با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم
50 ضرورت ها و پیامدهای برندآفرینی شهری و اثرات آن بر جذب گردشگر با تأکید بر نقش رضایت شهروندان ساکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
51 طراحی رویکرد شناسایی محل احداث سد با استفاده از فنون پژوهش عملیاتی و سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
52 طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مبتنی بر بهبود مستمر (PEBCIM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
53 طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی:شرکت دمسان رایانه) (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
54 عارضه یابی استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
55 عوامل استراتژیک موثر به منظور موفقیت سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری از دیدگاه کارشناسان و آبزی پروران شیلات خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
56 عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
57 گرایش به کارآفرینی و عملکرد بازاریابی کسب وکارهای کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
58 مدیریت سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری : بررسی وضعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
59 مطالعه ی کارایی و اثربخشی بر بهره وری منابع انسانی از طریق استراتژیهای توانمندسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
60 ناکارآمدیهای موثر در صادرات گل و گیاه (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
61 نظامنامه مدیریت دانش : رویکرد عملیاتی استقرار و بهره گیری از دانش فردی و سازمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه