آقای دکتر علی حائریان اردکانی

دکتر علی حائریان اردکانی استاد،دانشگاه صنعتی سجاد

آقای دکتر علی حائریان اردکانی

Dr. Ali Haerian Ardakani

استاد،دانشگاه صنعتی سجاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی حائریان اردکانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد اسفند 1396