آقای مهندس قنبر علی شیخ زاده

مهندس قنبر علی شیخ زاده دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

آقای مهندس قنبر علی شیخ زاده

Ghanbar Ali Sheykh Zadeh

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شبی هسازی و تحلیل عددی مبد لهای موجود در ایستگا ههای تقلیل فشار گاز (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 3، شماره: 18
2 مطالعه اثر بکارگیری نانوسیال بر کارائی مبدل های گرمایی و شبی هسازی جریان نانو سیال آب Al2O3 در یک لوله از مبدل حرارتی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 6، شماره: 36
3 مطالعه عددی اثرات ضخامت و ضریب هدایت حرارتی رسوب بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دو لوله ای (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 6، شماره: 36
4 مطالعه عددی تاثیر شکل مقطع و محل یک استوانه بر میدان جریان و انتقال حرارت در یک مجرای دوبعدی از یک مبدل حرارتی (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 5، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال بر سرمایش یک لوله گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 بررسی سایبانهای ساختمانی و تعیین تاثیر آنها بر بارهای برودتی ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
3 بررسی سیستم های با خنک (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
4 بررسی عددی جابه جایی ترکیبی نانوسیال آب - اکسید آلومینیوم درون یک محفظه شیبدار با منبع سرد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی و شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و جرم در بستر جاذب مایع- هوا با جریان مخالف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
6 جابجایی طبیعی در محفظه های با گرمایش محلی از کف و سرمایش متقارن از طرفین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد درون یک محفظه دو بعدی که تحتتاثیر یک میدان مغناطیسی قرار دارد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 شبیه سازی عددی جابه جایی آزاد نانوسیال در حفره گرم شده از کف در حضور میدان مغناطیسی خارجیبا استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
9 شبیه سازی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک اتاق با پانل سرمایش تشعشعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
10 طراحی و بهینه سازی برج خنک کن نیروگاه زرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
11 مطالعه اثر نسبت ابعاد یک مانع عایق مستطیلی روی جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی نانو سیال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
12 مطالعه سیستم DSF و ارزیابی آن از دیدگاه حفظ انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
13 مطالعه عددی اثر خواص متغیر نانوسیال بر جابه جایی طبیعی درون محفظه ای با گرمکن بیضوی شکل (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 مطالعه عددی پارامترهای موثر بر توانایی پوششی یک هود واقع در محیطی با وجود جریان هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
15 مطالعه عددی جابجایی ترکیبی داخل یک محفظه با دیواره های عمودی متحرک و دماثابت با وجود بافل روی دیواره های افقی عایق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 مطالعه مقایسه ای عددی و سه بعدی میدان جریان و انتقال حرارت در اتاق گرمشونده با سیستم گرمایش از کف و یا گرمایش متمرکز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 مطالعه و بررسی میزان تاثیر سایبان غیر ساختمانی در کاهش بار برودنی ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
18 مطالعه و مدلسازی عددی میدان جریان و توزیع دما در فضاهای تهویه شونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع