آقای دکتر حامد فضل اله تبار

دکتر حامد فضل اله تبار فوق دکتری مهندسی صنایع (قابلیت اطمینان)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

آقای دکتر حامد فضل اله تبار

Dr. Hamed Fazlollahtabar

فوق دکتری مهندسی صنایع (قابلیت اطمینان)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد فضل اله تبار در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Effect of Functional and Flexible Infprmation Systems on Supply Chain Operation: Iran Automotive Industry (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 5، شماره: 3
2 Monte Carlo Simulation to Compare Markovian and Neural Network Models for Reliability Assessment in Multiple AGV Manufacturing System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
3 QoS-Based Web Services Composition using an Improved Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 2
4 QoS-Based Web Services Composition using an Improved Genetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 2
5 Scheduling of Multiple Autonomous Guided Vehicles for an Assembly Line using Minimum Cost Network Flow (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
6 WASTE COLLECTION VEHICLE ROUTING PROBLEMCONSIDERING SIMILARITY PATTERNOFTRASHCAN ANDGARBAGE UNLOADING (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mathematical Programming Approach for Multi Echelon Supply Chain Network with Various Products and Transferring Vehicles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 Autonomous Manufacturing Systems and Internet of Things: New Paradigm (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ERP selecting model in Food industry SME s using fuzzy multi-criteria decision-making method (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 Fuzzy bi-objective mathematical model for a hybrid flow shop scheduling problem (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 Optimizing a reverse supply chain including quality assurance consideration (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع