آقای دکتر غلامرضا بداقی

دکتر غلامرضا بداقی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

آقای دکتر غلامرضا بداقی

Dr. Gholamreza Bodaghi

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا بداقی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از تکنیک شبی هسازی برای نیل به نوآوری فرآیندی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
2 ارائه متدولوژی ترکیبی برای شبیه‌سازی فرآیندهای کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 ارائه متدولوژی ترکیبی برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک
4 اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
5 اهمیت و نقش فناوری در مهندسی مجدد فرآیند های سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
6 ایجاد نوآوری در سازمان با استفاده از تکنیک شبیه سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ایجاد نوآوری در سازمان با استفاده از تکنیک شبیه سازی (مطالعه موردی: شورای عالی انفورماتیک کشور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
8 ایجاد نوآوری و بهبود در سازمان از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت مشارکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
9 کاربرد شبیه سازی در نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
10 نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
11 نقش شبیه سازی در ایجاد نو آوری در مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی
12 نوآوری فرآیندی در محیط مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
13 نیازسنجی آموزش های مهارتی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی مبتنی بر طرح آمایش سرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
14 یادگیری الکترونیکی مبتنی بر شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی