آقای حسین سلیمی

حسین سلیمی ویراستار لاتین

آقای حسین سلیمی

ویراستار لاتین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین سلیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آغاز و انجام نظریه وابستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
2 اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
3 بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان سرطانی 3 7- بستری در بیمارستان محک شهر تهران در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی اثربخشی و مقایسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی وشناختی – رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
5 بررسی چگونگی کارکرد مفروضات معرفتی گفتمان اسلام سیاسی در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 20
6 بررسی مقایسه ای استرتژی انرژی چین و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر جایگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 11
7 پست ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 8
8 تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مورد مطالعه: سایت صدای آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 6
9 توئیپلماسی؛ بازنمایی سیاست خارجی ایران در توئیتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
10 دولت مجازی یا واقع گرایی تهاجمی، بررسی مقایسه ای نظریه ریچارد روزکرنس و جان میرشایمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 17
11 دولت ملت های مدرن و نسبت آن با منازعه (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 2
12 روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2025 و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
13 شناسایی و الویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
14 شیوه های بلاغی تجلی آیات قرآن در منشآت فاضل جمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 14
15 فرهنگ در جهان متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
16 گسترش اموزش عالی و تحول سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
17 معناگرایی، اصالت ایده و آزمان گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
18 نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی دانشجویان ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای در مدیریت حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
2 ارائه پلتفرم الکترونیکی مناسب برای افزایش ایمنی عملکرد تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت
3 بررسی تاثیر قطر، فاصله زاویه میکروپایل ها در پایداری شیروانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
4 بررسی تاثیر میکروپایل ها در پایداری شیروانی در تراوش پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
5 بررسی تجربی اثر جهت باد بر عملکرد سیستم های فتوولتائیک در تهران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی رابطه بین خستگی شغلی و جو ایمنی در پرستاران (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
7 بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
8 بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی پرستاران در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
9 تجدید ساختار سیستم توزیع شهرستان مهاباد جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند
10 مقایسه تاثیر میکروپایل ها در پایداری شیروانی تحت اثر تراوش پایدار،گذارا بدون تراوش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان