آقای حسین سلیمی

حسین سلیمی ویراستار لاتین

آقای حسین سلیمی

ویراستار لاتین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین سلیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آغاز و انجام نظریه وابستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
2 اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
3 بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان سرطانی 3 7- بستری در بیمارستان محک شهر تهران در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی اثربخشی و مقایسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی وشناختی – رفتاری بر کنترل خشم دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
5 بررسی چگونگی کارکرد مفروضات معرفتی گفتمان اسلام سیاسی در نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 20
6 بررسی مقایسه ای استرتژی انرژی چین و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر جایگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 11
7 تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مورد مطالعه: سایت صدای آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 6
8 دولت مجازی یا واقع گرایی تهاجمی، بررسی مقایسه ای نظریه ریچارد روزکرنس و جان میرشایمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 17
9 دولت ملت های مدرن و نسبت آن با منازعه (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 2
10 فرهنگ در جهان متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
11 گسترش اموزش عالی و تحول سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
12 معناگرایی، اصالت ایده و آزمان گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
13 نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی دانشجویان ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین خستگی شغلی و جو ایمنی در پرستاران (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 بررسی فراوانی آسیب نیدل استیک در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور