آقای دکتر محمد امیر احمدزاده

دکتر محمد امیر احمدزاده دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

آقای دکتر محمد امیر احمدزاده

Dr. Mohamad Amir Ahmadzadeh

دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد امیر احمدزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام