آقای دکتر رسول مدنی

دکتر رسول مدنی استاد بیوشیمی، رئیس واحد بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آقای دکتر رسول مدنی

Dr. Rasoul Madani

استاد بیوشیمی، رئیس واحد بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول مدنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در الاغ های استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
2 بررسی ارزش تشخیصی آنتی ژن B کیست هیداتید، به روش دات بلات در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 2
3 به کارگیری و ارزیابی الدیزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
4 تخلیص و جدا سازی پادگن های اگزو توکسین Bacillus anthracis PA،LF،EF سویه 34F2 به روش اولترا فیلتر و HPLC (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 4
5 تعیین میزان دوز کشنده و دوز موثر در سم مار شاخدار ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 3
6 تهیه پنیر پرورده بر پایه پروتئین هم رسوب شیر و پنیر فرا پالایش (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 1
7 شناسایی آنتی زن های پیکره مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
8 شناسایی پروتئین های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن های غالب ایمنی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
9 طراحی یک روش الایزای رقابتی جهت ارزیابی قدرت سرم ضد سم مار (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارنده (phenylmethylsulfonyl fluoride(PMSF بر فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده از روده قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
2 بررسی استخراج آنزیم از ضایعات آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 سنجش فعالیت آنزیم لیپاز استخراج شده ازامعاء و احشاء قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی