آقای حمیدرضا سلاماتی

حمیدرضا سلاماتی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

آقای حمیدرضا سلاماتی

Hamidreza Salamati

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمیدرضا سلاماتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه دامپزشکی