آقای محمد شجاعی

محمد شجاعی پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آقای محمد شجاعی

Mohamad Shojaei

پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد شجاعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مشاور علميفصلنامه دامپزشکی