آقای دکتر موسی بهلولی

دکتر موسی بهلولی ریاست دانشگاه زابل

آقای دکتر موسی بهلولی

Dr. Mosa Bohloli

ریاست دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر موسی بهلولی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران دانشگاه زابل - انجمن بیوشیمی فیزیک ایران، زابل آبان 1395