آقای دکتر خسرو باقری

دکتر خسرو باقری استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

آقای دکتر خسرو باقری

Dr. Khosro Bagheri

استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خسرو باقری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مفهوم، اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
2 بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص گرایی برایتمن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 4، شماره: 12
3 بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 6
4 تبیین اهداف و ملاحظات تربیت اخلاقی کودک با نظر به مفهوم عاملیت انسان در اندیشه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
5 تبیین رویکرد میا نرشته ای از دیدگاه معرفت شناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
6 تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت های آن در تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
7 تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
8 تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جاندیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
9 حریت اخلاقی؛ هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 11
10 مولفه های روش شناختی پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
11 نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
12 نگاهی انتقادی به رویکرد فیض محور در فلسفه اسلامی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازاندیشی مفهوم هویت آدمی و تاثیرآن دربرنامه ی درسی تاریخ براساس نظریه ی اسلامی عمل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 ماهیت مسیولیت در یادگیری مداوم با توجه به نگاه معطوف به خود کانت و نگاه معطوف به دیگری لویناس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران