آقای مهندس فرشید پذیرا

مهندس فرشید پذیرا

آقای مهندس فرشید پذیرا

Farshid Pazira

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس فرشید پذیرا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری کنرسیوم نقش و طرح آنا بافت شهر، امارات- دبی اسفند 1395
دبیر اجرایی کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت کنرسیوم نقش و طرح آنا بافت شهر، بندرعباس -دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس اسفند 1395