آقای دکتر سید محمد دادگران

دکتر سید محمد دادگران دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس

آقای دکتر سید محمد دادگران

Dr. Seyedmohammad Dadgaran

دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد دادگران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395