آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی

دکتر سید محسن بنی هاشمی استاد دانشگاه صدا و سیما

آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی

Dr. Seyedmohsen Banihashemi

استاد دانشگاه صدا و سیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395