آقای دکتر مجید رضائیان

دکتر مجید رضائیان دکترای روزنامه‌نگاری

آقای دکتر مجید رضائیان

Dr. Majid Rezaian

دکترای روزنامه‌نگاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید رضائیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395