آقای دکتر محمدمهدی لبیبی

دکتر محمدمهدی لبیبی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر محمدمهدی لبیبی

Dr. Mohammadmahdi Lebini

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدمهدی لبیبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه شرکت رویداد پردازش ماندگار، تهران آبان 1395