آقای سید مرتضی سادات اشکور

سید مرتضی سادات اشکور حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

آقای سید مرتضی سادات اشکور

حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید مرتضی سادات اشکور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر شاخص های بازاریابی درونی بر پیاده سازی مدیریت دانش با تاکید بر خلق دانش (مورد کاوی شرکت ایپکو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15