آقای رحمت الله پاکدل

رحمت الله پاکدل مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و  مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

آقای رحمت الله پاکدل

Rahmatolah Pakdel

مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رحمت الله پاکدل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی، تهران بهمن 1395