آقای دکتر محمدعلی بشارت

دکتر محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدعلی بشارت

Dr. Mohamad Ali Besharat

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی بشارت در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی افراد ناگوهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
2 بررسی نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب آوری وسلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
3 بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری در نمونه ای از جامعه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
4 تاثیر شرکت در برنامه روان؛ آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی؛ رفتاری گاتمن در سازش یافتگی زوجی و احساسهای مثبت زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده دوره: 3، شماره: 1
5 تبیین آسیب پذیری های روانی براساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
6 ساختارعامیل مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
7 شیوع و تنوع ناتوانی های ویژه یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
8 مقایسه ابعاد کمالگرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
9 مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
10 مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
11 مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
12 نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 تبیین شاخصهای سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 تحلیل مسیر نشخوار، نگرانی و منبع کنترل بر افسردگی و اضطراب: نقش تعدیل کنندگی جنس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
6 رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات زناشویی: نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 رابطه سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی فرزندان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 رابطه ویژگی های شخصیتی و درماندگی روانشناختی در خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 علایم PTSD در دانش آموزان حادثه پارک شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
10 مقایسه شدت نشانه های افسردگی، اضطراب، وسواس، نوروزگرایی و برون گرایی در بیماران با بیماری پوستی و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
11 نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
12 نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده