آقای دکتر رضا ولی زاده

دکتر رضا ولی زاده استاد،دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر رضا ولی زاده

Dr. Reza Valizadeh

استاد،دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا ولی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه آب و خاک
مدیر مسئولفصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه ای در شرایط in vitro (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 4
2 اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا بر گوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون درگوسفند بلوچی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 2
3 Rumen microbial community of Baluchi lambs fed a high concentrate diet containing conventional ingredients (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
5 تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف موثرفیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
6 تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
7 کارایی جاذب های ارزان قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن پلی اتیلن گلیکول به جیره های حاوی محصولات فرعی پسته بر مصرف خوراک ،گوارش پذیری مواد مغذی و متابولیتهای خونی بزهای سانن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر تزریق شیردانی منابع مختلف انرژی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
3 اثر جایگزینی کاه گندم با کاه زیره برافزایش وزن و فراسنجه های خون بره های نر پرواری کردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 اثر جایگزینی محصولات فرعی پسته بجای یونجه بر تولید و ترکیب شیر و ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر هسته انار بر فراسنجه های تولید گاز و تجزیه پذیری ماده خشکتحت تنش اکسیداتیو القایی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
6 اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
7 اثراسانس گیاه نعناع فلفلی ( Mentha piperita ) بر لاکتوباسیل های جدا شده از شکمبه گاو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
8 ارائه راهکارهای مناسب جهت مناطق زلزله زده لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
9 ارزیابی تقاضای مشتق شده حملونقل در برنامه ریزی حمل ونقل مدرن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 بررسی اثرات غنی سازی کاه زیره با اوره - ملاس بر محتوی پروتئین خام، عصاره اتری و دیواره سلولی کاه غنی شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 پاسخ رشد و پارامترهای عملکردی بره های نر نژادکردی به کاه زیره عمل آوری نشده و عمل آوری شده با اوره - ملاس (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
12 پاکسازی بیوفیلم های باکتریایی ایجاد شده بر سطوح لوله های انتقال آب در دامدارای ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
13 تاثیر افزودنی های متداول غذایی بر ترکیب شیمیایی و ویژگی های تخمیری سیلاژ برگ خرما (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 تاثیر تغذیه شبانه بر عملکردگاوهای شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 تاثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی بر روند شکل گیری معماری پایدار شهری مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
17 تأثیر تغذیه کاه زیره خشک و عمل آوری شده با اوره - ملاس بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 تحلیل و بررسی بهره وری در صنعت حمل ونقل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
19 جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
20 جایگزینی کاه زیره با کاه گندم درجیره بره های پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
21 شاخص خطر زلزله در شهر EDRI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
22 شناسایی مقوله اشتغال و بررسی ارتباط ان با سرمایه گذاری در حمل ونقل در رشد اقتصادی منطقه با استفاده از نظریه رهیافت پویایی تقاضای نیروی کار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
23 مطالعه غلظت فلز سرب در شیر خام گاوداری های شهرستان مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
24 مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
25 مقایسه الگوهای ساخت و ساز مسکن روستایی مناطق زلزله زده استان لرستان قبل و بعد از زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
26 مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
27 مقایسه عملکرد بادبندهای کمانش ناپذیرومعمولی درقاب های فولادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
28 مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
29 نقش مبلمان شهری در سرزندگی فضای شهری: مطالعه موردی پایانه مسافربری مرکزی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم