آقای دکتر مهدی ایمانی مقدم

دکتر مهدی ایمانی مقدم ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی

آقای دکتر مهدی ایمانی مقدم

Dr. Mahdi Imani moghadam

ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی ایمانی مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اندیشکده حضرت امام خمینی (ره) - دانشگاه اراک، اراک آذر 1395