آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی

دکتر مرتضی ایروانی نجفی دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی

Dr. Morteza Iravani

دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم قرآن و حدیث
هیات تحریریهدوفصلنامه کتاب قیم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیه ولم ا کمه و پیوند آن با دو مقوله خودسازی و دیگرسازی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 18
2 بازخوانی پدیده اختلاف قرایات از نگاه نصر حامد ابوزید (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 11، شماره: 16
3 پژوهشی پیرامون ابوعبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 12
4 تسامح در سند روایات طبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
5 تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
6 درآمدی بر هستان شناسی قرآنی و تاثیر آن بر واژگان شناختی با تاکید بر مفهوم عمل صالح (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 2
7 روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرایات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 70
8 روش علامه طباطبایی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 3
9 رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی 115 بقره (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2
10 فرایند شکل گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
11 لمحه عن الکسایی و خصایصه القراییه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
12 میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
13 نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 14
14 واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی پژوهشی درباره حدیث اقروا القرآن بالحان العرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 82