آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی

دکتر مرتضی ایروانی نجفی دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی

Dr. Morteza Iravani

دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی ایروانی نجفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم قرآن و حدیث
هیات تحریریهدوفصلنامه کتاب قیم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تسامح در سند روایات طبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
2 درآمدی بر هستان شناسی قرآنی و تاثیر آن بر واژگان شناختی با تاکید بر مفهوم عمل صالح (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 2
3 روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرایات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 18، شماره: 70
4 رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی 115 بقره (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2
5 لمحه عن الکسایی و خصایصه القراییه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
6 واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی پژوهشی درباره حدیث اقروا القرآن بالحان العرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 22، شماره: 82