آقای دکتر سیدمحمدباقر حجتی

دکتر سیدمحمدباقر حجتی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سیدمحمدباقر حجتی

Dr. Seyed Mohamad Bagher Hojati

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمدباقر حجتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال