آقای دکتر بابک داریوش

دکتر بابک داریوش عضو هیات علمی و رییس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

آقای دکتر بابک داریوش

Dr. Babak Dariush

عضو هیات علمی و رییس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بابک داریوش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات اجتماعی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بابک داریوش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان، تهران - دانشگاه تهران بهمن 1394
دبیر اجرایی نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر موسسه پژوهشی شبستان، انشگاه امام محمد باقر ع ساری بهمن 1394
رئیس کنفرانس نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان -انجمن جامعه شناسی ایران، مهر 1393
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری موسسه پژوهشی شبستان، اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on Socio-economic status Effects on Private Universities Architecture Students’ Educational Motivation (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
2 Cultural Study Of the Relationship between Mountain and the City (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
3 Recognition of Dimensions of Sustainable Architecture (Case study; New Shoushtar Residential complex) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 The phenomenon of lifestyle and the architecture of apartments in Iran Case study: the apartments in District 9, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
5 جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تاثیر مدرنیته بر آن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
6 کوهستان البرز در طرح جامع تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 37
7 منظر کوه در شعر نو پارسی؛ مقایسه جایگاه کوه در اسطوره های ایرانی با شعر نو (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 42