آقای دکتر بابک داریوش

دکتر بابک داریوش عضو هیات علمی و رییس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

آقای دکتر بابک داریوش

Dr. Babak Dariush

عضو هیات علمی و رییس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بابک داریوش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان، تهران - دانشگاه تهران بهمن 1394
دبیر اجرایی نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر موسسه پژوهشی شبستان، انشگاه امام محمد باقر ع ساری بهمن 1394
رئیس کنفرانس نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان -انجمن جامعه شناسی ایران، مهر 1393
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری موسسه پژوهشی شبستان، اسفند 1396