آقای دکتر مهرداد حاجیان زیدی

دکتر مهرداد حاجیان زیدی مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آقای دکتر مهرداد حاجیان زیدی

Dr. Mehrdad Hajian Zeidi

مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرداد حاجیان زیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته معماری کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق دی 1395
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران شهریور 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر بلندمرتبه سازی از حیطه منظر شهری بر هویت شهر و شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
2 بررسی معماری موزه و مد و لباس سنتی شمال کشور (نمونه موردی مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 پاکت پارک ها و طراحی و ضوابط مربوط به آنها در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
4 تاثیر طول دهانه و طول عضو بر پارامترهای لرزه ای سازه فضاکار تک لایه و دولایه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
5 تحلیل عناصر هویت بخش در شهرهای اسلامی نمونه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 تعیین میزان پتانسیل پهنه ای برای بهره برداری از آب های زیرزمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی : حوضه هیدرولوژیکی گاوخونی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
7 چالشی بر اندیشه های شهرسازی و معماری عدالت محور و عملکرد آن در شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
8 حکمت نقش مایه های تزیینات معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
9 دودکش خورشیدی و چگونگی کاربرد آن در ساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
10 دیوار سبز، حضور طبیعت در بناهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
11 طراحی مجتمع تجاری با رویکرد اهمیت انرژی پاک خورشیدی و چگونگی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
12 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد حفظ انرژی و هماهنگی با اقلیم بر معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
13 طراحی موزه هنرهای مردمی شهر ساری با تکیه و توجهبر معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
14 کیفیت رشد فضاهای عمومی در طراحی مجتمع تجاری تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
15 مدیریت توسعه زمین با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
16 معماری زمینه گرا ونظریات مربوط به آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
17 مفهوم توسعه میان افزا و مزایا و موانع آن در شهر با تاکید بر رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
18 نقاشی دیواری نیاز تهران خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
19 نقش عکاسی در شهرسازی و معماری با تاکید بر مفاهیم عکاسی شهری، عکاسی معماری و عکاسی خیابانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی شمال کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی