آقای حجة الاسلام علی ملانوری

حجة الاسلام علی ملانوری بنیاد خیریه راهبری آلاء

آقای حجة الاسلام علی ملانوری

Ali Molanouri

بنیاد خیریه راهبری آلاء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام علی ملانوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران اسفند 1395
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران دی 1397