آقای دکتر صالح امین پور

دکتر صالح امین پور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز

آقای دکتر صالح امین پور

Dr. Saleh Aminpour

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صالح امین پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی زیویه همایش توسط فرمانداری سقز و میراث فرهنگی استان کردستان، سقز اردیبهشت 1396