خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی

دکتر سهیلا ترابی فارسانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی

Dr. Soheila Torabi farsani

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سهیلا ترابی فارسانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آداب نامه ها و جایگاه آنها در تاریخ نگاری اجتماعی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 27
2 برآمدن سرمایه داری نوین ایرانی: بررسی موردی شرکت اسلامیه (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
3 بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 37
4 بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره ی زندیه، براساس تئوری سیستمی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
5 بلدیه و بهداشت عمومی در دوره ی پهلوی اول (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
6 زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تسامح در تاریخ نگری مورخان رسمی عصر قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
2 رفتارشناسی پیامبر اسلام در مقابل مشرکین دو دوران دعوت مکی (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
3 نقش علما و روحانیون در مبارزات مردم فارس و جنوب (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
4 نگاهی اجمالی به مقوله مفهوم تحریم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز
5 نگاهی اجمالی به مقوله مفهوم تحریم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم