آقای دکتر احسان دریکوند

دکتر احسان دریکوند استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

آقای دکتر احسان دریکوند

Dr. Ehsan Derikvand

استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احسان دریکوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مهندسی آب

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 115
2 Prediction of H2S Production Rate in Sewer Systems Using the Z Model: A Case Study in Dehloran City, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
3 تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
4 کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
5 مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سری های زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شناسی شبکه آبرسانی شهر ایلام و برآورد مالی از میزان تلفات آب شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مهندسی
2 آنالیز داده های آماری هیدرولوژیکی مطالعه موردی: حوزه آب خیز شمال خوزستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثرات مرحله ساخت و بهره برداری سدهای خاکی با تاکید براثر محیط فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی مطالعه موردی سد ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی بند تنظیمی طرح انتقال آب بین حوزه ای هرود به خرم آباد بامدل ماتریس پاستاکیا و روش RIAM (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کانال تغذیه مصنوعی دشت تاکستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از سیلاب رودخانه دویرج استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی پارامتر سختی در آب شرب روستاهای مسجدسلیمان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
8 ارزیابی راهکار های مدیریت تقاضا در شبکه ابرسانی شهر ایلام با تاکید بر کنترل نشت و کاهش فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مهندسی
9 ارزیابی رودخانه کرخه با استفاده از شاخص WQI و تأثیرات آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
10 ارزیابی ریسک پروژه سد برداری با تاکید بر میزان شوری آب پایین دست با روش AHP در شرایط اقتصادی، اجتماعی، بیولوژیکی و اکولوژیکی (مطالعه موردی سد گتوندعلیا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
11 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شرق ( اولنگ ) مشهد و بررسی پساب خروجی جهت استفاده در کشاورزی و تخلیه به آبهای سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
12 ارزیابی عملکردتصفیه خانه فاضلاب شرق اولنگ مشهد و بررسی پساب خروجی جهت تخلیه به رودخانه کشف رود و استفاده درکشاورزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 ارزیابی کیفی آب رودخانه کشکان با استفاده از شاخص های IRWQISC و IRWQIST (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
14 ارزیابی میزان EC و TDS در منابع آبی زیرزمینی روستاهای دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
15 ارزیابی و پهنه بندی رودخانه کرخه با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
16 ارزیابی و ساماندهی دفع آب های سطحی شهرستان مسجد سلیمان ناشی از رواناب ها سال اخیر (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
17 ازریابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب دشت قزوین به رودخانه ابهررود (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)
18 امکان سنجی وجود تری هالومتانها در آب شرب شهرستان مسجدسلیمان در سال 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
19 برآورد پهنه سیلاب بخشی از رودخانه کشکان استان لرستان از طریق تلفیق مدل ریاضی (HEC- RAS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و ارائه راه کار هایی جهت کنترل سیلاب در نقاط بحرانی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن بر الگوی جریان در آستانه آبگیر کشت وصنعت دهخدا با استفاده از میکرومدل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
21 بررسی اثر تغییر اقلیم بر توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه دزبا استفاده از مدل ذوب برف SRM و مدل اقلیمی ECHAM4 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 بررسی پارامترهای شیمیایی آب شرب مسجد سلیمان با تأکید بر میزان سختی و املاح محلول (TDS) در سال 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
23 بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی تالاب میانگران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
24 بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب مسجدسلیمان در سال 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
25 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب روستاهای بخش مرکزی دشت برتش توابع دهلران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
26 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع آب شرب دهلران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
27 بررسی تاثیر ارتفاعات و فواصل طولی آبشارها بر میزان انحلال اکسیژن محلول در رودخانه گرگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
28 بررسی تاثیر رویکرد مدیریت طرح بر پروژه های آبی عمرانی (مطالعه موردی پروژه های آبیاری و زهکشی ناحیه دز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی تاثیر عامل چهارم در پروژه های آبیاری و زهکشی از نظر هزینه اجرایی و زمان ( مطالعه موردی پروژه های آبیاری و زهکشی ناحیه دز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
30 بررسی تغییرات کمی و کیفی هورالهویزه و تاثیر آن بر اکوسیستم منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
31 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر از نظر شرب با تحیل زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
32 بررسی تغییرات مکانی گسترده طبقات خشکسالی در استان ایلام با روش کریجینگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
33 بررسی توان زیست پالایی فلزات سنگین در محلول های آلوده بوسیله بیومس میکروبی اکتینومیست به روش تجمع زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
34 بررسی توان زیست پالایی فلزات سنگین در محلول های آلوده بوسیله بیومس میکروبی اکتینومیست به روش تجمع زیستی و جذب زیستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی خشکسالی سالانه استان ایلام با روش بارش استاندارد شده SPI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
36 بررسی خوردگی و رسوب در آب شرب روستاهای شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
37 بررسی روند شرایط خودپالایی رودخانه خرم آباد با تاکید بر احداث ایستگاه های پرورش ماهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 بررسی عملکرد تصفیه خانه آب شهر قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
39 بررسی غلظت فلوئور منابع آب شرب شهر دهلران در سال (1391-1392) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 بررسی فرایند جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم، آهن و نیکل از آبهای آلوده توسط بیومس غیرفعال شده اکتینومیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
41 بررسی فرایند خودپالایی رودخانه بشار (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
42 بررسی کیفی زهاب شرکت های کشت و صنعت جنوب اهواز جهت استفاده مجدد در آبیاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
43 بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی منابع آب شرب شهر دهلران در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
44 بررسی میزان H2S بعنوان یک عامل نامناسب محیطی در شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان دهلران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
45 بررسی میزان نیتریت و نیترات منابع آب شرب شهر دهلران درسال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 بررسی و تحلیل آماری منابع عرضه کننده آب شرب شهرستان شوشتر با رویکرد اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
47 بررسی و شناسایی اولویت های خطر در کاهش حوادث پروژه های راه آهن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی راه آهن زاگرس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
48 بررسی و مطالعه کیفیت آب رودخانه سفیدرود از دیدگاه توان خودپالایی رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی و مطالعه کیفیت آب رودخانه سفیدرود از دیدگاه توان خودپالایی رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
50 بررسی وضعیت موجود و امکان سنجی روش اصلاح و ارتقای تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت نیشکر فارابی با هدف بازیافت پساب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
51 بررسی وضعیت موجود و امکان سنجی روش اصلاح و ارتقای تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت نیشکر فارابی با هدف بازیافت پساب (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
52 پهنه بندی سیلاب رودخانه دویرج استان ایلام با تلفیق GIS & HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 تاثیر پساب های ورودی برروندتغییرات میزان DO رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 تاثیرپساب های ورودی برروندتغییرات میزان DO رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
55 تحلیل وپایش چند شاخص پرکاربرد خشکسالی در مدیریت خشکسالی های چند دهه اخیر مطالعه موردی (شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
56 تصفیه بی هوازی فاضلابها (UASB) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
57 تعیین شاخص های کمی مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی مطالعه موردی دشت رامهرمز (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تهیه نقشه خطوط همباران PMPدر حوضه های آبریز ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
59 حذف رنگ از فاضلاب کارخانه نساجی به روش فتواکسیداسیون شیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
60 روند تغییرات اکسیژن محلول رودخانه بشار در اثر تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
61 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب بر اساس میزان تولید سولفید هیدروژن (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
62 طراحی بهینه شبکه های جمع اوری فاضلاب شهری جهت کاهش هیدروژن سولفید تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
63 عکس العمل رودخانه سفید رود نسبت به ورود پساب های شهری و کشاورزی به آن و بررسی توان خودپالایی رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
64 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستایی شهرستان اهواز)مطالعه موردی : تصفیه خانه شهید الماسی شیبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی
65 کارایی جاذب سطحی باگاس نیشکر بصورت خام، فرآوری شده و بیوچار در حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 کاربرد GIS در ارزیابی آب های زیرزمینی دشت شهر گلگیر مسجدسلیمان با تأکید بر میزان شوری EC و SAR در سال 1394 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
67 کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی ریسک پروژه سد برداری با تاکید بر میزان شوری آب پایین دست (مطالعه موردی سد گتوندعلیا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
68 کاربرد روش تصمیم گیری چند متغیره MADM برای انتخاب روش مناسب شبکه آبرسانی شهر شوشتر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 کاربرد مدل Z در تخمین میزان سولفید هیدروژن تولیدی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان دهلران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
70 مطالعه پیش بینی جریان در رودخانه ها با سیستم هوشمند شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست