آقای مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی

مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی

آقای مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی

Mohammadhosein Bijehkeshavarzi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیر سایت و روابط عمومی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران اسفند 1395
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، تهران دی 1396
دبیر اجرایی نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل، تهران اردیبهشت 1394
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم انجمن علمی علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران - سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، سالن همایش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر دگرآسیبی درمنه خزری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 بررسی اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های درمنه خزری (Artemisia annua L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی دگرآسیبی عصاره آبی درمنه خزری (Artemisia annua L.) بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های بذرک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 بررسی فاکتورهای مختلف جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) به سطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 مطالعه اثر پتانسیل های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ریحان (Osimum basilicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 مطالعه اثرات سطوح مختلف کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 مطالعه تغییرات محتوی کلروفیل تحت تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی در گیاه درمنه خزری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت