آقای دکتر سید احسان افتخاری

دکتر سید احسان افتخاری دانشگاه صنعتی بیرجند

آقای دکتر سید احسان افتخاری

Dr. Seyedehsan Eftekhari

دانشگاه صنعتی بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید احسان افتخاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند فروردین 1396