آقای دکتر رضا دهملایی

دکتر رضا دهملایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر رضا دهملایی

Dr. Reza Dehmolaii

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا دهملایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهم سان فولاد A387-Gr.11 و فولاد A240-TP.316 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 27، شماره: 1
2 بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن گاز پالسی برای دست یابی به بیشترین چقرمگی فلز جوش در اتصال غیرمشابه فولاد 316AISI به فولاد Gr.91 A387 به روش تاگوچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشی فولاد کم آلیاژاستحکام بالای API X70 با استفاده از فرآیند SMAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
2 اثر نوع فلز پرکننده بر جنبه های ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولادهای زنگ نزن دوفازی 0022 به آستنیتی 316Ti با استفاده از فرآیند GTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
3 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولاد کم آلیاژ استحکام بالا 70 XL 5 API بهوسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
4 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولاد کم آلیاژ استحکام بالا EN S700M به وسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
5 ارزیابی حساسیت به ترک داغ فولادساده کربنی به وسیله آزمون وارسترینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
6 ارزیابی خواص مکانیکی اتصالات جوش API X70 تحت اعمال همزمان لرزش الکترومغناطیس و جوشکاری به روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
7 ارزیابی خواص مکانیکی و منطقه مخلوط نشده در اتصال غیر همجنس فولاد کمآلیاژ فریتیA387 -Gr.11 به فولاد زن گنزن آستنیتیA240-TP.316 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 ارزیابی رفتار خوردگی شیاری فولاد ساده کربنی تحت حفاظت کاتدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
9 ارزیابی رفتار خوردگی فلز جوش فولاد کم آلیاژ فریتی -A387 11.Grحاصل از فرایند SMAW تحت اعمال لرزش الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
10 ارزیابی ریز ساختار و سختی اتصال غیر مشابه فولاد هایS700MC/DSS 2205 تولید شده به روشGTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
11 ارزیابی ریزساختار اتصالات فولاد 100 - HSLA با فرایند قوس تنگستن گاز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
12 ارزیابی ریزساختار و سختی فلز جوش فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 با روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
13 ارزیابی ریزساختاری سختی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی316Ti به فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 توسط فرایند قوس تنگستن-گاز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
14 ارزیابی منطقه انتقالی در اتصال غیر همجنس فولاد کمآلیاژ فریتی A387 -Gr.11 به فولاد زن گنزن آستنیتیA240-TP.316 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
15 انتخاب فلز پرکننده مناسب برای جوشکاری غیرمشابه بین سوپرآلیاژ اینکونل 617 و فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 بررسی اتصال نفوذی سرامیک زیرکونیای پایدار شده به تیتانیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
17 بررسی اثر حرارت ورودی بر ریز ساختار و سختی اتصال غیر مشابه فولاد هایS700MC/DSS 2205 تولید شده به روشGTAW (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
18 بررسی اثر فرایند جوشکاری قوس تنگستن گاز با جریان پالسی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای AISI316 و A387-Gr.91 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
19 بررسی اثر فریت دلتا بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصال غیرمشابه AISI 316L / API 5L X80 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت، گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
20 بررسی اثر لرزش الکترومغىاطیس همزمان با جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات فولاد زنگ نزن 304 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
21 بررسی اثرسرعت چرخشی ابزارفرآیند اصطکاکی اغتشاشی برریزساختارورفتارخوردگی آلیاژAA5083 H32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
22 بررسی ارتباط ریز ساختار و خواص مکانیکی در فولاد مقاوم به حرارت 25Cr-35Ni (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
23 بررسی اعوجاج، ریزساختار و سختی در فولاد زنگنزن آستنیتی 304 تحت فرآیند جوشکاری قوس تنگستن و جوشکاری با الکترود دستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
24 بررسی امکان استفاده از فلز پرکننده از جنس سوپر آلیاژ در جوشکاری فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
25 بررسی بهبود خواص مکانیکی سطح فولاد زنگ نزن 410 با استفاده از روکشکاری به روش TIG (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 بررسی تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیسی بر ریزساختار فلز جوش سوپر آلیاژ Incoloy825 با روش SMAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
27 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و سختی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی Ti 316 با فیلر 308ER با فرآیند GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
28 بررسی تاثیر سرعت فرآیند جوشکاری زیرپودری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد میکروآلیاژیAPI X 42 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
29 بررسی تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات سوپرآلیاژ اینکلوی 825 به روش GTAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
30 بررسی تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر ریز ساختار و سختی فلز جوش در اتصالات آلیاژ هستلوی x با روش قوس تنگستن گاز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
31 بررسی تاثیر میزان ولتاژ مصرفی در فرآیند جوشکاری زیرپودری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد خط لوله گاز X42 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
32 بررسی تاثیر نوع فلز پر کننده بر بهبود جوش پذیری در جوشکاری غیر مشابه سوپر آلیاژ اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 321 به روش GTAW (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
33 بررسی تاثیردرجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی بر جوش پذیری سوپر آلیاژ Incoloy 800 به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
34 بررسی تأثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر گسترش ناحیه متأثر از حرارت در اتصال غیر مشابه هستلوی به فولاد مقاوم به حرارت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
35 بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اتصال غیرمشابه فولاد میکروآلیاژی X80 به فولاد میکروآلیاژی X70 با فرایند جوشکاری GTAW (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
36 بررسی جنبه های ریز ساختاری و سختی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن 316 تیتانیوم حاصل از فرایند SMAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
37 بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی نانو کامپوزیت Al5083/CeO2 تولید شده با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 بررسی رفتار خوردگی کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی در محیط NaCl (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
39 بررسی ریز ساختار فولاد HP در شرایط ریختگی و پیر شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عملیات حرارتی
40 بررسی ریز ساختاری تغییر حرارت ورودی در جوشکاری فولاد زنگ نزن 316L با استفاده از فلزپرکننده اینکونل 617 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
41 بررسی ریزساختار فلز جوش اتصال غیرمشابه فولادهای AISI316 و 1-X10CrMoVNb9 حاصل از فلزهای پرکننده ER309L و 3-ERNiCrMo (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
42 بررسی ریزساختار و استحکام کششی فلز جوش در اتصالات آلیاژ آلومینیم 6 T 6806 جوشکاری شده با فرایند - GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
43 بررسی علل شکست و تاثیر پوشش های حرارتی در غلتک حمام مذاب خط گالوانیزهشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
44 بررسی میکروساختار و رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت سطحی AA5083/SiC تولید شده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 بهبود جوش پذیری فولاد مقاوم به حرارت 25Cr-35Ni و آلیاژ 800 پیر شده و بررسی اثر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر خواص اتصال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
46 بهبود خواص مکانیکی فلز جوش آلیاژ آلومینیوم 6082 حاصل از روش GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
47 بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در اتصالات فولاد زنگنزن 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
48 بهبود ریزساختار اتصالات جوش سوپر آلیاژ اینکونل 925 با اعمال لرزش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
49 تاثیر ارتعاش الکترومغناطیس بر ریز ساختار و سختی اتصال جوش فولاد کم آلیاژفریتی A387-Gr.11 به روش SMAW (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
50 تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیس بر خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد HSLA-100 به روش قوس تنگستن-گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
51 تاثیر افزودن پودرهای اکسیدی بر ریز ساختار و سختی اتصال جوشقوس تنگستن-گاز فولاد HSLA-100 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
52 تاثیر پارامترهای فرآیند GTAW بر خواص مکانیکی اتصال جوش های سوپر آلیاژHastalloyB2 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
53 تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316Ti و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
54 تاثیر حرارت ورودی بر خواص اتصالات جوش سوپرآلیاژ اینکونل 526 با روشGTAW (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
55 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار فلز جوش اتصال غیرمشابه فولاد زنگنزن AISI316 و فولاد مقاوم به حرارت A387-Gr.91 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
56 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد 100 - HSLA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
57 تاثیر حرارت ورودی فرایند قوس تنگستن گاز بر ریزساختار و رفتار خوردگی ناحیه متاثر از حرارت فولاد کم آلیاژ استحکام بالا HSLA-100 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
58 تاثیر عملیات حرارتی پیشگرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال درز جوش فولاد ریل به روش جوشکاری قوس دستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
59 تاثیر فشار پرس و MnO2 بر چگالی زیرکونیای تتراگونال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
60 تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر ریزساختار فلز جوش آلیاژ آلومینیوم 6082 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
61 تأثیر درجه حرارت عملیات حرارتی آنیل انحلالی سوپر آلیاژ Incoloy 800 بر ساختار میکروسکوپی و جوش پذیری جوش های غیر مشابه بین فولاد مقاوم به حرارت HP و سوپر آلیاژ Incoloy 800 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
62 تأثیر فرکانس پالس بر خواص مکانیکی اتصال غیر هم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API X80 با استفاده از فرایند PCGTAW (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
63 تدوین استراتژی تأمین وتوسعه منابع انسانی مطالعه موردی شهرداری بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
64 تولید کامپوزیت درجای زمینه آلومینیمی تقویتشده با نانوذرات Al3Ti با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی FSP (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
65 جنبه های ریزساختاری در اتصالات جوش فولاد A387-Gr.11 به روش SMAW (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
66 مدلسازی اثر تغییر هیدروکربنهای گاز پالایشگاه بیدبلند بر روی محصولات احتراق هیتر کوره بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
67 مطالعه تاثیر حرارت ورودی بر گسترش ناحیه مجاور جوش اتصال غیرمشابه فولاد مقاوم به حرارت HP به سوپر آلیاژ اینکولوی 800 با استفاده از سیکل های حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
68 معرفی یک فلز پر کننده جدید جهت استفاده در اتصال غیر مشابه سوپر آلیاژ Incoloy 800 به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران
69 یررسی تغییرات ریز ساختاری سوپر آلیاژ اینکولوژی 800 بر جوش پذیری این آلیاژ به فولاد مقاوم به حرارت HP (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی