آقای دکتر صادق بختیاری

دکتر صادق بختیاری استاد،دانشگاه اصفهان

آقای دکتر صادق بختیاری

Dr. Sadegh Bakhtiari

استاد،دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صادق بختیاری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر بر آن در ایران (1351-1385) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
2 بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان:مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 10
3 تحلیل تاثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقیکشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
4 شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی واندازه گیری آن برای منتخبی ازکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
5 مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی وکاهش فقر روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 30
6 نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اطلاع رسانی شغلی پویاترین سیاست فعال بازار کار با نگاهی به نقش خدمات اشتغال دولتی(PES) (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
2 بازشناخت تاثیر سلسه مراتب خانواده بر سلسله مراتب فضایی در خانه های سنتی (نمونه موردی: خانه سهرابی شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی اثر حذف یارانه ها بر اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی CNG
4 بررسی ارتباط میان مخارج تحقیقات و پژوهش با توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
5 بررسی اقتصادی سرمایه گزاری در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
6 بررسی خط آسمان جداره های شهری نمونه موردی: میدان پل قدیم دزفول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 بررسی و تحلیل مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 تحلیل رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی در سطح استان ها با تکیه بر الگوی بارو( با نگاهی به درآمد های نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
9 تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
10 تخمین الگوی پوایی مصرف برق و لزوم اصلاح ایرانه های انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
11 چالشهای جدید بازار کار: تاثیر ICT بر اشتغال (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
12 راهنمایی و مشاوره شغلی سیاستی فعال در تعادل بازار کار (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
13 شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، اندازهگیری و مقایسه روند آن با تولید ناخالص داخلی برای ایران طی دوره زمانی 2002-2007 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی
14 فرصت ها و چالش های تجاری سازی پژوهش (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش
15 گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
16 نقش و اهمیت تحقیق و توسعه اقتصادی : نگرشی بر وضعیت موجود و مشکلات آن (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن