آقای دکتر ابراهیم گرجی

دکتر ابراهیم گرجی استاد، دانشگاه تهران

آقای دکتر ابراهیم گرجی

Dr. Ebrahim Gorji

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم گرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم گرجی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
2 برآورد منحنی فیلیپس با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
3 علل پیدایش سیکلهای تجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 2
4 نظریه RBC و بحران اخیر مالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر آستانه ای عوامل موثر برکسری بودجه؛ رویکرد خودرگرسیون آستانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی