آقای احمد پاک دامن

احمد پاک دامن

آقای احمد پاک دامن

Ahmad Pak Daman

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احمد پاک دامن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله چیلر و برج خنک کن