خانم مهندس مرضیه شاهدایی

مهندس مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خانم مهندس مرضیه شاهدایی

Marziyeh Shahdaii

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس مرضیه شاهدایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران دی 1395