آقای دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی استاد حقوق دانشگاه مازندران

آقای دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

Dr. Fakhredin Asghari Aghmashhadi

استاد حقوق دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه الهیات قرآنی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
2 ماهیت ایجاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه تطبیقی ماهیت سهام در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی