آقای دکتر غلامرضا محمدخانی

دکتر غلامرضا محمدخانی عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

آقای دکتر غلامرضا محمدخانی

Dr. Ghokamreza Mohamadkhani

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا محمدخانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، تهران اردیبهشت 1396