آقای دکتر سیدامین حسینی‌سنو

دکتر سیدامین حسینی‌سنو دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سیدامین حسینی‌سنو

Dr. Seyed Amin Hosseini Seno

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدامین حسینی‌سنو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمهندسی کامپیوتر و دانش
هیات تحریریهمهندسی کامپیوتر و دانش

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدامین حسینی‌سنو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز ماهر) -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)، مشهد اسفند 1395
دبیر اجرایی شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران، مشهد شهریور 1398