آقای دکتر عباس قائمی بافقی

دکتر عباس قائمی بافقی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر عباس قائمی بافقی

Dr. Abas Ghaemi

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس قائمی بافقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمهندسی کامپیوتر و دانش

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس قائمی بافقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز ماهر) -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)، مشهد اسفند 1395
دبیر کنفرانس شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران، مشهد شهریور 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تصویری بازشناسی انسان از ماشین مبتنی بر تبدیلات هندسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
2 ابداع شیوة جدید انتقالهای دوگانه برای پیادهسازی بهینة LFSR ها در کاربردهای نرم افزاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله WORMHOLE‌در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارائه یک الگوریتم کشف Wormhole کارا و مبتنی بر آنتنهای جهتدار در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
5 ارائه یک روش تجمیع امن مبتنی بر اعتماد درشبکههای هوشمند برق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اتوماسیون صنعت برق
6 ارزیابی چهار الگوریتم رمز قطعه ای به لحاظ تولید اعداد بیقاعده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
7 افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 بررسی تاثیر ضرایب تشویق و تبخیر در عملکرد شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان برای یافتن مشخصه تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای سرپنت (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
9 بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 بهبود روش پنهان نگاری قابل برگشت گسترش اختلاف درتصاویر رنگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
11 بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
12 تجمیع داده امن با کمک نظارت بر همسایگان در شبکه های حسگر بیسیم متحرک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
13 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای آی ای اس 80 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای کهکشان هشت دوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 تحلیل تفاضلی الگوریتم رمزقطعه ای معماگر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
16 خوشه بندی امن مبتنی بر CBR-Mobile (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
17 سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه اجتماعی SNIDS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران
18 طراحیS-Boxبا استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
19 یافتن مسیر مناسب در گراف حاصل از بازنمایی الگوریتم رمز قطعه ای با استفاده از شیوه بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 یافتن مشخصه تفاضلی مناسب در الگوریتمهای رمز قطعه ای با استفادها ز شبکه عصبی آشوبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 یک پروتکل پرداخت گمنام و خصوصی مبتنی بر SWPP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران