آقای مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی

مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی قائم مقام راه و شهرسازی مازندران

آقای مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی

Seyedmohammad Mohamaditakami

قائم مقام راه و شهرسازی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سیدمحمد محمدی تاکامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، مازندران -محمودآباد دی 1395